Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Vergadermodel

De raad vergadert meestal eenmaal per maand op dinsdagavond, uitloop op de woensdagavond. In juni vergadert de raad over de perspectiefnota en in november over de begroting. In de weken voor de raadsvergaderingen vinden informatieavonden, werkbijeenkomsten en andere bijeenkomsten plaats waarbij raadsleden zich kunnen oriƫnteren op onderwerpen of meningsvormende discussies houden, of in gesprek gaan met bijvoorbeeld burgers en instellingen.

Vergaderschema gemeenteraad Oosterhout