Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Regels voor de raad

De belangrijkste gemeentelijke regels (‘verordeningen’) worden door de gemeenteraad vastgesteld. Een aantal van deze regels heeft betrekking op de gemeenteraad zelf. Deze regels, waaronder het reglement van orde voor de gemeenteraad en regels voor burgerinitiatieven en referenda, vindt u op deze pagina.

Gedragscode gemeenteraad Oosterhout (PDF, 282 kB)

Instructie voor de griffier    (PDF, 88 kB)

Referendumverordening Oosterhout    (PDF, 99 kB)

Verordening ambtelijke bijstand Oosterhout   (PDF, 111 kB)

Verordening auditcommissie Oosterhout  (PDF, 22 kB)

Verordening burgerinitiatief Oosterhout   (PDF, 18 kB)

Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Oosterhout 2019    (PDF, 260,9 kB)

Verordening rekenkamercommissie West-Brabant   (PDF, 94 kB)

Verordening tegemoetkoming raadsfracties Oosterhout   (PDF, 294,8 kB)

Verordening werkgeverscommissie griffie Oosterhout  (PDF, 82 kB)

Reglement van orde voor de raad van Oosterhout 2018  (PDF, 422 kB)

Verordening rechtspositie mandaat- en volmachtbesluit griffie gemeente Oosterhout 2018  (PDF, 298 kB)

Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Oosterhout 2018  (PDF, 292 kB)