Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Overzicht vragen vragenhalfuur woensdag 22 april 2020 (!) om 19.00 uur

22-04-2020

Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde zijn de hierna volgende vragen aangemeld:

Wethouder Piena:

 • Vragen van de VVD, Gemeentebelangen en D66, namens hen gesteld door de heer Wesel, over de aanpak en gevolgen van de  coronacrisis.   

Impact op economie

   

 1. Heeft u al zicht op de gevolgen van de crisis voor de winkels en horeca in binnenstad?
 2.  

 3. Wordt vanuit het bedrijfsleven nog meer steun gevraagd dan u nu kunt bieden?
 4.  

 5. Hoe wordt er regionaal samengewerkt op het gebied van (afstemming van) regelingen voor ondernemers? Wat is de rol van de RWB hierin? Is de RWB bezig met scenario's om uit de crisis te raken (zoiets als een regieteam afbouw corona (RAC)?
 6.  

 7. Wat vindt u van het idee van Breda om tweewekelijks een peiling te houden van de effecten van de crisis op de ondernemers zodat met de inzichten de maatregelingen getoetst worden en waar nodig aangepast kunnen worden? 
 8.  

 9. In heel het land wordt door ondernemers over een 1,5 meter economie nagedacht. In Breda vinden horecaondernemers dat bijvoorbeeld een onbegonnen zaak. Heeft u een idee hoe de Oosterhoutse ondernemers hierin staan?
 10.  

 Impact op samenleving

   

 1. De kinderopvang die opengesteld is voor mensen met met een cruciale baan en voor kwetsbare kinderen. Hoe loopt dat nu? Zijn daar nog dilemma's of problemen te verwachten en hebben we de indruk dat kwetsbare kinderen grotendeels in beeld zijn en weten mensen waar ze terecht kunnen?
 2.  

 3. N.a.v. het onderzoek in Eindhoven over eenzaamheid nu. Heeft u enig idee om hoeveel mensen het in Oosterhout gaat? Is er een hulplijn met een luisterend oor o.i.d. die zij kunnen bellen?
 4.  

 5. Zijn er nadelige gevolgen bekend voor verenigingen? 
 6.  

Financiële gevolgen

   

 1. Heeft u al zicht op de financiële gevolgen voor het jaar 2020?
 2.  

 3. Zijn er scenario’s uitgewerkt voor de rest van 2020 zowel financieel als qua gevolgen voor beleid en werkgelegenheid?
 4.  

 5. Zijn er vanuit de VNG al acties om te zorgen voor extra budget vanuit het rijk? 
 6.  

 7. Als subsidies worden teruggevorderd, wat wordt er dan met de gelden gedaan?
 8.  

Proces

Hoe betrekt u de verschillende stakeholders in de gemeente bij het oplossen van de crisis op korte en ook langere termijn?

Wethouder Kastelijns:

 • Vragen van D66, mevrouw Helsloot, over de verlichting van de sportvelden.
 • Vragen van GroenLinks, de heer Demir, over de aanwezigheid van de gemeente bij omgevingsdialogen.

 

Wethouder Van der Helm:

 • Vragen van de PvdA, de heer Van Opzeeland, over:
  Op dit moment zijn de basisscholen in Oosterhout nog gesloten. Leerlingen volgen thuis lessen en van ouders wordt verwacht dat zij hierbij helpen. Wij krijgen berichten dat de leerlingen van basisscholen geen onderwijs op afstand krijgen maar lessen die de leerlingen zelf moeten maken. Wekelijks is er zo nu en dan contact via een app, bijvoorbeeld ZOOM. Dit contact is er vooral op gericht om te horen hoe het met de leerlingen gaat en duurt over het algemeen kort. Het is voor veel ouders lastig om ondersteuning te leveren terwijl zij zelf ook werkzaamheden moeten verrichten voor de eigen werkgever en dat kan leiden tot spanning. Communicatie met ouders is heel beperkt. Er zijn voorbeelden, o.a. in Breda waar dagelijks, op afstand, les wordt gegeven aan leerlingen. Teams en leerkrachten zijn hierin zeer actief en dat geldt ook voor de communicatie met de ouders. Wij hebben hier de volgende vragen over:
 1. Welke afspraken heeft u met Delta onderwijs gemaakt als het gaat om het geven van lessen aan leerlingen in het openbaar onderwijs? Welke kaders, richtlijnen etc. heeft u meegegeven?
 2. Bent u op de hoogte hoe het onderwijs op afstand is geregeld voor de openbare scholen in Oosterhout?

 3. Bent u op de hoogte hoe dit door de ouders wordt ervaren?

 4. Heeft u een idee hoeveel leerlingen er ‘buiten beeld blijven’ en hoeveel kinderen niet in staat zijn de aangeboden lessen te maken?

 5. Heeft u een idee hoeveel leerlingen niet in staat zijn lessen te volgen vanwege het gebrek aan juiste materialen?

 6. Wordt er genoeg aandacht besteed aan zowel voorlopers als leerlingen met een achterstand?

 7. We vragen het college: Kunt u uw huidige inzichten met ons delen en kunt u de raad op korte termijn bijpraten hoe het afstand onderwijs op dit moment is geregeld en wat hiervan het effect is op de leerlingen van het openbaar onderwijs?

 

Burgemeester Buijs:

 • Vragen van Gezond Burger Verstand, de heer Bogerd, over straatraces in de Besterd:
 1. Is het college op de hoogte van straatraces en rijden met te hoge snelheden in De Besterd?

 2. En wat wordt daaraan gedaan?