Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Overzicht vragen vragenhalfuur dinsdag 7 juli 2020.

07-07-2020

Op grond van artikel 40 van het reglement van orde zijn de hierna volgende vragen aangemeld:

 

 

 

Burgemeester Buijs:

 • Vragen van de leden De Laat (Voor Heel Oosterhout) en Jacobs (CDA) resp. het lid Van den Hout (Gemeentebelangen) over de kermis. De heer Van den Hout heeft zijn vraag als volgt uitgeschreven:

  “Door de versoepeling van de maatregelen in verband met de coronacrisis kunnen nu ook weer evenementen georganiseerd worden;

  Traditioneel kennen wij in Oosterhout stad een jaarlijkse kermis in augustus;

  In diverse gemeenten worden vanaf nu kermissen al dan niet in aangepaste vorm georganiseerd dan wel verboden wegens het niet kunnen voldoen aan de voorschriften;

  Inmiddels gonst het van tegenstrijdige berichten. Wel of geen kermis!

  Onze vraag is:

  Kan de stad Oosterhout nu augustus snel nadert en eventueel voorbereidingen moeten worden getroffen rekenen op een kermis al dan niet in aangepaste vorm.

  Zo ja, kan dit dan plaats vinden op de gebruikelijke locaties met in achtneming van de geldende voorschriften?

  Valt er ook al iets te zeggen over de evenementen, waaronder de kermis, die jaarlijks in september in Den Hout op de rol staan?”

 

Wethouder Willemsen

 

 • Vragen van het lid Mulders (VVD)  over de stand van zaken t.a.v. woningbouwontwikkeling Den Hout n.a.v. berichtgeving hierover.

 • Vragen van het lid Mulders (VVD)  over de uitkomst van de bespreking met het parochiebestuur over toekomst kerkgebouwen.

 

 

 

Wethouder Piena

 • Vragen van het lid Van der Pluijm (GroenLinks) over recentelijk geplaatste slecht zichtbare paaltjes op de Warandelaan (gemeente aansprakelijk bij ongelukken?).

 • Vragen van het lid Demir (GroenLinks) over de fietsverbinding Warandepoort – Kapucijnenhof (aangelegd volgens de afspraken uit 2017?).