Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Overzicht vragen vragenhalfuur dinsdag 22 september 2020

22-09-2020

Op grond van artikel 40 van het reglement van orde zijn de hiernavolgende vragen aangemeld:

Wethouder Piena:

·        Vraag van de het lid De Laat (Voor Heel Oosterhout): 
Park Santrijngebied mooi opgeknapt, waarom gekozen voor een speeltuin vanaf 5 jaar en dan soms nog met hulp. In verleden stonden o.a. wipkip en was de speeltuin voor alle leeftijden en zonder hulp bespeelbaar. Waarom deze omslag?

 

Wethouder Van der Helm

·        Vraag van de het lid De Laat (Voor Heel Oosterhout): 
Problemen rond de Rubenshofschool, vrijdag 18 sept. 3 groepen jeugd schatting tussen 12 en 15 jaar, zoveel ellende dat andere kinderen binnen blijven en na het vernielen van de lantaarnpalen, alles was donker, ook de ouders. Hier wordt door de bewoners al geruime tijd aandacht voor gevraagd. Waarom wordt hier niet handelend opgetreden en vernielers bestraft of aangesproken?

·         Vraag van het lid Van der Zanden (GroenLinks) over welstandsexces centrum Oosterhout in de Torenstraat.

·         Vraag van de het lid Bogerd (GBV) over de veiligheid in de binnenstad n.a.v. recente inbraken.

 

Wethouder Willemsen

·        Vragen van het lid Wesel (VVD): 
Er komt een nationaal groeifonds van 20 miljard beschikbaar ter bevordering van economische groei en om ervoor te zorgen dat klimaatdoelen worden gehaald. Daarbij kan het gaan infrastructuur, onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Hoe gaat Oosterhout ervoor zorgen dat we relevante projecten gaan aanbieden en we tijdig in beeld komen?

·        Vraag van het lid Van der Pluijm (GroenLinks) over zonnepanelen nieuwbouw oude pand Knauf.

 

Burgemeester Buijs

·        Vraag van het lid Van der Zanden (GroenLinks) over terugkoppeling Chinareis B&W.

 

Wethouder Kastelijns:

·        Vraag van de het lid Van Ginneken (GBV) over het heien nieuwbouw Wilhelminahaven.

·        Vragen van het lid Boers (GroenLinks) over parkeerterreinverlichting op sportpark De Elskens/bij Voetbalvereniging SCO: 
Dit parkeerterrein baadt elke avond en elke nacht, elk seizoen, in een zee van licht, ongeacht of er activiteiten bij de vereniging zijn of niet. Willen wij als gemeente geloofwaardig zijn naar onze inwoners, dan zullen wij het goede voorbeeld moeten geven. Niet alleen aan de kant van energie-opwekken, maar ook en vooral aan de kant van ENERGIE-BESPAREN. 
Kortom: MAG HET LICHT UIT?? 
[(Een antwoord dat dat niet mogelijk is omdat het parkeerterrein gelijkgeschakeld zit met het gehele openbare verlichtingsnet -een antwoord dat omwonenden krijgen! - is wat de heer Boers betreft onvoldoende.] 
Zijn er meer van dergelijke energieverspillende situaties in het openbare verlichtingsnet en wilt u daar dan eveneens energie gaan besparen?