Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Overzicht vragen vragenhalfuur dinsdag 19 mei 2020 om 19.00 uur

19-05-2020

Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde zijn de hiernavolgende vragen aangemeld:

Wethouder Piena:

 • Vragen van GroenLinks, de heer Van der Zanden, over het toezeggingenoverzicht, toegankelijkheid De Bussel – Warande.
 • Vragen van de VVD, de heer Melsen, over de inrichting openbare ruimte Herweg met grasstroken (zie brief op lijst ingekomen stukken 6 mei jl.)

 

Wethouder Kastelijns:

 • Vragen van Gemeentebelangen, de heer De Laat, over het gebruik van zwembad de Warande tijdens de coronacrisis.
 • Vragen van GBV, mevr. Broekhoven over de voormalige kruidenierswinkel aan de Zandheuvel n.a.v. de recentelijk aangenomen motie.

 

Wethouder Van der Helm:

 • Vragen van GroenLinks, de heer Van der Pluijm, over coronamaatregelen winkelgebied.
 • Vragen van GroenLinks, de heer Van der Pluijm, over extra ruimte voor horeca op de Heuvel.

 

 

Mondelinge vragen coronamaatregelen in winkelgebied

Het wordt steeds drukker in het centrum van Oosterhout. Zó druk dat het op de smallere stukken in het Arendshof soms zelfs onmogelijk is om anderhalve meter afstand aan te houden, zo merkte ik afgelopen zaterdag zelf. Ook in de winkelstraten kan afstand houden moeilijk zijn, maar daar wordt het met name veroorzaakt door de wachtrijen. GroenLinks heeft hier de volgende vragen over.

 1.  Volgens onderzoeksbureau Goudappel Coffeng kunnen Nederlandse winkelstraten in de anderhalvemetersamenleving slechts 15-20 procent van de maximale capaciteit kwijt. Is bij het college duidelijk wanneer deze capaciteit wordt overschreden?
 2. Op de smallere stukken in het Arendshof, zoals het deel tussen het Hema-plein en Jamin, maar ook het grootste deel van Arnedshof 2 is het op drukke momenten moeilijk om anderhalve meter afstand te houden tot anderen. De beperkte ruimte hier wordt versterkt doordat er reclameborden en bankjes in het midden geplaatst staan. Is het college bekend met deze situatie?
 3. Is het college van mening dat Arendshof als overdekt winkelcentrum en privaat terrein ook een maximaal aantal bezoekers gebaseerd op het aantal vierkante meters grondoppervlak in moet stellen?
 4. Is het voor het college denkbaar dat, bijvoorbeeld op zaterdagen, eenrichtingsverkeer wordt ingesteld in de winkelstraten én het Arendshof om de anderhalve meter ruimte die gevraagd wordt te kunnen waarborgen?
 5. Gaat u als college in gesprek met de eigenaars en winkels in het Arendshof om deze piekdrukte in goede banen te leiden?
 6. Een ander probleem zijn wachtrijen. Zeker op zaterdagochtend kunnen deze op bijvoorbeeld de Keiweg een groot probleem vormen. Bijvoorbeeld omdat mensen kriskras op straat staan te wachten. Is het college bekend met dit probleem en bent u bereid in gesprek te gaan met winkeliers om eenduidige wachtrijen te creëeren zodat passerende voetgangers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden?