Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Overzicht vragen vragenhalfuur dinsdag 11 december 2018

11-12-2018

Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde zijn de hierna volgende vragen aangemeld voor het vragenhalfuur van dinsdag 11 december 2018.

 

Wethouder Willemsen:  

 • Vragen van Partij van de Arbeid, de heer Van Opzeeland, over de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie

 

Wethouder mevrouw Witte:  

 • Vragen van Partij van de Arbeid, de heer Van Opzeeland, over bedrijventerrein Everdenberg Oost

 • Vragen van Partij van de Arbeid, de heer Van Opzeeland, over verdringing op wachtlijsten voor huurwoningen

 • Vragen van Partij van de Arbeid, de heer Van Opzeeland, over het project Special people, special places

 • Vragen van GroenLinks, de heer Van der Pluijm, over woonzorgvoorziening terrein Lievenshove

 • Vragen van Gezond Burger Verstand, de heer Van Ginneken, over ruimte-voor-ruimte-regeling Molenschotseweg

 

Wethouder Piena:  

 • Vragen van Partij van de Arbeid, de heer Van Opzeeland, over mogelijkheid invalidetoilet op of rond Zuiderhout

 • Vragen van GroenLinks, de heer Van der Pluijm, over de afsluiting van bruggen bij de sluizen

 • Vragen van GroenLinks, de heer Van der Zanden, over stand van zaken project “Alle drempels weg”

 • Vragen van GroenLinks, de heer Van der Zanden, over kapotte lichten wegdek burgemeester Holtroplaan

 • Vragen van Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin, over groenonderhoud Dirk Boutslaan/Abraham Bloemaerthoek

 

Burgemeester Fränzel:  

 • Vragen van Gezond Burger Verstand, mevrouw Broekhoven, over de bijdrage aan het Generaal Maczek Memorial