Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 2018

01-11-2018

De gemeenteraad van Oosterhout heeft in de vergadering van 31 oktober op advies van de vertrouwenscommissie besloten de heer M. Buijs aan te bevelen als nieuwe burgemeester van de gemeente Oosterhout.

De vertrouwenscommissie heeft in de afgelopen maanden de aanbeveling voorbereid op basis van de op 21 juni 2018 door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.

De aanbeveling van de burgemeesterskandidaat door de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister draagt hem voor bij de Koning voor benoeming als burgemeester van Oosterhout. De benoeming is pas definitief zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is.

 

Raadsnota BI.0180357 Vaststelling verordening parkeerbelastingen 2019

De raad heeft met de stemmen tegen van GroenLinks, Groen Brabant, D66, Partij van de Arbeid en VVD (1) besloten de verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2019 vast te stellen.

GroenLinks diende een amendement in om de bij de verordening behorende Tarieven- en kostentabel als volgt te wijzigen:

“De gemeente Oosterhout hanteert twee tariefsoorten:

  • Een normaal tarief van € 1,50 per uur;

  • Een hoog tarief van € 1,90 per uur

  1. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening bedraagt:

         Voor de parkeerapparatuur-plaatsen gelegen op de terreinen aangeduid als tariefgroep ‘A’: € 1,90 per
         uur; 
         Voor de parkeerapparatuur-plaatsen gelegen op de terreinen aangeduid als tariefgroep ‘B’:  € 1,90 per
         uur met een maximum van € 3,80 per dag.”

 

Dit amendement is verworpen met de stemmen voor van GroenLinks, Groen Brabant, D66 en Partij van de Arbeid.

 

 

Gezond Burger Verstand diende een motie in waarbij het college wordt verzocht de kosten en baten van invoering van gratis parkeren vóór 10.00 uur ’s ochtends en na 17.00 uur ’s middags te onderzoeken en hierover vóór de begrotingsbehandeling aan de raad te rapporteren.

Deze motie is ingetrokken omdat het college de inhoud van de motie heeft overgenomen.