Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2019

24-04-2019

Raadsnota ZN.178865 Re-integratie en activering Participatiewet 2019 
De raad heeft met algemene stemmen besloten de nota Participatiewet 2019 vast te stellen, inclusief de daarin beschreven accentverschuiving in het re-integratie- en activeringsbeleid. Het betreft hier accentverschuivingen ten aanzien van acties aan de poort, acties gericht op uitkeringsgerechtigden en acties gericht op werkgevers.

 

Raadsnota ZN.179187 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
De raad heeft bij acclamatie besloten het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen in te stemmen met de door het bestuur van de GGD voorgestelde eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD
 
 

Raadsnota ZN.176363 Kredietaanvraag aanleg noodontsluiting Weststad 2-3
De raad heeft met de stemmen tegen van Gezond Burger Verstand besloten kennis te nemen van de stand van zaken aanleg noodontsluiting Weststad 2-3 en een krediet gevoteerd van  310.000 Euro. De noodontsluiting moet zorgen voor toegang van de hulpdiensten tot Weststad 2 of 3 vanuit noordelijke of zuidelijke richting. Daarnaast moet de noodontsluiting geschikt zijn voor evacuatie van personen.

Raadsnota ZN.174779 Voorbereidingskrediet Arendsplein en ruimtelijke visie Arendshof
De raad heeft met algemene stemmen besloten een voorbereidingskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoeken van de financieel- economische en ruimtelijke haalbaarheid van de stedenbouwkundige visie Arendsplein en voor het opstellen van een ruimtelijke toekomstvisie voor het Arendshof.

De fractie van de VVD diende samen met D66 een motie in waarin het college werd verzocht de raad een voorstel te doen tot aanpassing van (de regels van) het groenfonds zodat middelen ook ingezet kunnen worden voor binnenstedelijk groen zoals vergroening van het gebied Arendsplein en Arendshof.
Deze motie is met de stemmen tegen van Groen Brabant, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand aangenomen.
 

Raadsnota ZN.180650 Verordening tegemoetkoming raadsfracties 2019
De raad heeft bij acclamatie besloten de verordening tegemoetkoming raadsfracties 2019 vast te stellen.