Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Griffie en raadsgriffier

Taak raadsgriffie

De raadsgriffie zorgt voor de ondersteuning van de gemeenteraad, onder leiding van de raadsgriffier. De raadsgriffie staat los van de gemeentelijke organisatie en verricht haar werkzaamheden onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De raadsgriffie kan uiteraard wel een beroep doen op ondersteuning van de ambtelijke organisatie.

Raadsgriffier

De raadsgriffier is bereikbaar in het stadhuis op telefoonnummer 0162-489220. Hij is ook per e-mail te benaderen: e.kaarsemaker@oosterhout.nl

Samenstelling griffie

De griffie bestaat naast een griffier ook uit een plaatsvervangend griffier, een raadsadviseur en een griffiemedewerker.

Bereikbaarheid

De griffie is bereikbaar tijdens de kantooruren van het stadhuis. Dit is iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Meer informatie: griffie@oosterhout.nl