Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Contact

Gemeente Oosterhout

t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 10150
4900 GB OOSTERHOUT

Brieven en e-mails aan de raad

Inwoners, verenigingen of bedrijven schrijven regelmatig een brief aan de gemeenteraad. Het schrijven van een brief is een prima manier om zaken onder de aandacht van raadsleden te brengen. Dit wil niet zeggen dat de gemeenteraad er altijd iets mee kan doen. Dat hangt af van het onderwerp en van het verzoek, maar u krijgt altijd een antwoord.

Lijst van ingekomen stukken

De brief wordt geplaatst op de "Lijst van ingekomen stukken" en voorzien van een advies van de griffie. De "Lijst van ingekomen stukken" maakt deel uit van de concept-agenda van de raadsvergadering. De brief zelf wordt daarbij niet inhoudelijk besproken, dat gebeurt eventueel op een ander moment, op een passende wijze.

Openbaar

Schrijft u een brief aan de gemeenteraad, dan is het wel goed dat u zich realiseert dat de brief openbaar is. Dit betekent dat de brieven in het raadsinformatiesysteem op internet worden gezet ( raad.oosterhout.nl ). Uw adres, telefoon en handtekening worden wel geanonimiseerd. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, wilt u dit dan aangeven in uw brief?

E-mails

Al het bovenstaande geldt ook voor e-mails die worden gezonden aan de gemeenteraad (griffie@oosterhout.nl).

Voor advies of overleg kunt u gerust contact opnemen met de griffie(r), 0162-489220 of griffie@oosterhout.nl.