Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raad

De gemeenteraad vergadert meestal één keer per maand, met uitzondering van het zomerreces. De besluiten die de raad neemt tijdens zo'n vergadering worden samengevat in een besluitenlijst. Deze lijst verschijnt maximaal twee dagen na de vergadering on line. De besluitenlijsten van de afgelopen jaren vindt u hier. Besluiten per nota en per motie/amendement met stemgedrag per fractie staan in het Raadsinformatiesysteem (RIS).